xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị phản biện 02 dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố

Ngày 26-09-2022 - Lượt xem: 144

Chiều ngày 22/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị phản biện 02 dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố Ngã Bảy. Chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Văn Sáu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Ngã Bảy.

Hội nghị thông qua 02 dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và kế hoạch xây dựng xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Mục tiêu chung Kế hoạch của UBND thành phố về triển khai, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy là phấn đấu đến năm 2025, xây dựng xã Đại Thành và xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; cơ sở hạ tầng nông thôn mới được đầu tư hoàn thiện, thu nhập của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; Mục tiêu cụ thể, năm 2022 giữ vững xã Đại Thành và xã Tân Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; năm 2023 xây dựng xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2024 giữ vững danh hiệu xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Tân Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; năm 2025 phấn đấu xây dựng xã Tân Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Ngã Bảy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025.

 

 

Về Kế hoạch xây dựng xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, nhằm phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; yêu cầu xã Đại Thành nâng chất, giữ vững xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí mới và xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; thời gian thực hiện Kế hoạch chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1, từ nay đến 31/12/2022 tập trung đầu tư, hoàn thiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; giai đoạn 2, từ ngày 01/01//2023 đến 30/4/2023 tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025; Từ ngày 30/4/2023 đến 30/6/2023 tập trung hoàn thành các thủ tục hồ sơ trình tỉnh thẩm định công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

Với sự gợi ý của đồng chí chủ tọa, các đại biểu dự hội nghị đóng góp xung quang các tiêu chí được công nhận ở xã nông thôn mới cần phải thực hiện tốt hơn, đó là Tiêu chí 2 - Giao thông ở một số ấp còn sụp lúng cần nâng cấp thêm; Tiêu chí 3 - Thủy lợi cần nâng cấp các tuyến đê bao, nạo vét các tuyến kênh đảm bảo phục vụ nước cho sản xuất; Tiêu chí 10 - Thu nhập bình quân đầu người của xã còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra … Ông Lê Văn Sáu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ việt Nam thành phố Ngã Bảy, đánh giá cao các ý kiến đóng góp sát đáng của đại biểu và đề nghị phòng Kinh tế ghi nhận tham mưu bổ sung vào các chỉ tiêu của kế hoạch. Qua hội nghị nhằm tổng hợp ý kiến, xây dựng hoàn thiện 02 dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố, nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

                                                Quốc Trung


Đang online: 1
Hôm nay: 1052
Đã truy cập: 1396524
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.