xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 159

Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên là Lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Sở, ban ngành đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Chủ trì Hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Với quyết tâm mạnh mẽ, khát vọng đổi mới cùng với sức mạnh của sự đoàn kết của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế đã được phục hồi và đạt mức tăng trưởng cao 11%, cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 8 trong cả nước. Quốc phòng tiếp tục được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm, số vụ tội phạm giảm so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua đã được phát động mạnh mẽ, triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung các phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới, tập trung vào giải quyết những khó khăn, thách thức, những nhiệm vụ cấp bách thực tiễn đặt ra. Các phong trào thi đua đã gắn với mục tiêu cụ thể, thiết thực góp phần tạo động lực phấn đấu, từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, biểu dương, khen thưởng kịp thời thành tích thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất, trong đó, chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; tổ chức phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022. Cần chủ động đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng để công tác này thật sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.