xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường IV, làm kính chắn giọt bắn hỗ trợ phòng, chống dịch COVID - 19

Ngày 14-07-2021 - Lượt xem: 129

Ngày 13/7/2021 Tổ làm kính chắn giọt bắn – hỗ trợ phòng, chống dịch COVID – 19 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường IV ra mắt và đi vào hoạt động. Tổ có 09 thành viên do chị Trần Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường làm Tổ trưởng.

Các chị tranh thủ thời gian nghỉ để làm kính chống giọt bắn tặng cho các lực lượng đang tham gia công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường như cán bộ Văn phòng một cửa của phường, người tham gia trực chốt ở chợ, hội viên và các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ phường IV. Các chị cùng nhau hùng vốn làm được 100 cái  nón trị giá trên một triệu đồng, góp phần phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn.