xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội Cựu chiến binh thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 18-06-2020 - Lượt xem: 144
 

Quang cảnh hội nghị

Sáng ngày 14/5/2020, Hội Cựu chiến binh thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có ông Võ Văn Út - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang, ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang, của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội Cựu chiến binh thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung công tác Hội, thực hiện đạt và vượt 05/08 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đề ra, cụ thể: vận động quỹ hùn vốn với số tiền hơn 650 triệu đồng, giúp cho hơn 220 hội viên cựu chiến binh vay vốn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, hiện còn 01 hộ nghèo là hội viên (giảm 12 hộ so đầu nhiệm kỳ); vận động xây dựng, bàn giao 36 căn nhà nghĩa tình đồng đội, số tiền gần 3,2 tỷ đồng; thành lập 03 tổ hợp tác kinh tế; có 07 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, giải quyết việc làm cho 120 lao động; giải quyết tốt các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cựu chiến binh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; đặc biệt, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một vài hạn chế, một số Hội phường, xã chưa bám sát nội dung hướng dẫn của Thành Hội trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; một số phong trào thi đua công tác hội chậm đổi mới về nội dung, dẫn đến chất lượng, hiệu quả mang lại chưa cao; trình độ, năng lực của một số cán bộ hội cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng phần nào đến công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Cựu chiến binh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI; quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chủ động điều chỉnh, bổ sung kịp thời những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế và tập trung quyết liệt hơn các mặt công tác trọng tâm trong những năm còn lại của nhiệm kỳ. Tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt công tác thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”, gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trí Trung

Đang online: 1
Hôm nay: 2109
Đã truy cập: 1680315
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.