xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hỏa lựu tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống Covid -19

Ngày 23-07-2021 - Lượt xem: 120

Để kịp thời cung cấp thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 21/7/2021 xã Hoả Lựu phát tờ thông tin đến từng hộ gia đình, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc Khơ-me.

Nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 08 ngày của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang theo Công văn số 373 ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. kết quả tuyên truyền được 1.200/1857 hộ gia đình, trong đó truyên truyền đến 325 hộ dân tộc Khơ-me trên địa bàn.