xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) tại các Bệnh viện điều trị và khu cách ly tập trung.

Ngày 13-01-2022 - Lượt xem: 18

Theo Công văn số 29/UBND-NCTH ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang: Thống nhất chủ trương thực hiện hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) tại các Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến khi có hướng dẫn mới của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh (thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng không quá 45 ngày đối với đối tượng (F0) và không quá 21 ngày đối với đối tượng (F1)).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Phòng TC-HCSN


Đang online: 5
Hôm nay: 787
Đã truy cập: 462004
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.