xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về Chuyển đổi số

Ngày 20-10-2021 - Lượt xem: 30

Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Hậu Giang chủ trì tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hậu Giang

Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, tham dự Hội thảo trực tuyến có ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Công bố Báo cáo chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020

Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc đánh giá đo lường mức độ chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 3 trụ cột chính là Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số và được thực hiện với 108 chỉ số thành phần, 306 tiêu chí của Quyết định 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia - DTI).

Năm 2020, việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đến nay, có 12/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyển đổi số, trong đó có Hậu Giang.

Kết quả xếp hạng chuyển đổi số ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với chỉ số giá trị DTI đạt 0,3215, tỉnh Hậu Giang được xếp hạng ở vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng chung gồm 63 tỉnh, thành phố và giữ vị trí 26 ở trụ cột Chính quyền số với 0,3731 chỉ số giá trị, vị trí 18 ở trụ cột Kinh tế số với 0,2985 chỉ số giá trị và chỉ số giá trị đạt 0,2756 xếp vị trí 35 ở trụ cột Xã hội số.

Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang (https://dichvucong.haugiang.gov.vn) cung cấp 1.260 dịch vụ công mức độ 4

Thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Theo Báo cáo của Bộ, có 60/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4. Trong đó, Hậu Giang là một trong 23 tỉnh, thành phố đạt 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Vừa qua, Hậu Giang công bố 1.260 dịch vụ công, trong đó có 1.029 dịch vụ công áp dụng tại cấp tỉnh, 143 dịch vụ công áp dụng tại cấp huyện và 88 dịch vụ công áp dụng tại cấp xã tại địa chỉ https://dichvucong.haugiang.gov.vn.

Từ các kết quả cho thấy, việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại tỉnh Hậu Giang được thực hiện hiệu quả và được quan tâm duy trì, cập nhật liên tục. Đặc biệt, năm 2020, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh đã gia tăng so với những năm trước đây. Đây là tiền đề, nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo của tỉnh - giai đoạn nâng tầm thành chuyển đổi số toàn diện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước./.

 

Trường Giang

Nguồn: https://tttt.haugiang.gov.vn/


Đang online: 1
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 566752
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.