xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hoa viếng Bác

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 62

Ngày 19/5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hoa viếng Bác nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Các đại biểu dự Lễ dâng hoa viếng Bác tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã ôn lại tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị cha già dân tộc, Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1980 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Một miền quê giàu truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, với lòng yêu nước thiết tha và ý chí khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc, ngày 05/6/1911, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh rời cảng Sài Gòn, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước và đi theo con đường cách mạng của Lê Nin - đây là quyết định hết sức có ý nghĩa đối với con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và vận mệnh dân tộc, Người đã tìm thấy ở đó chân lý: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Ngày 30/12/1920, tại Đại hội Tua, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế Cộng sản do Lênin lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và là một thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, chuẩn bị các điều kiện hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

Từ khi ra đời, Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng ta luôn xứng đáng là một đảng “Đạo đức và văn minh”; mỗi đảng viên luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Bác đã đi xa, nhưng đã để lại muôn vàng tình yêu thương cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thể hiện tấm lòng kính yêu sâu sắc, tin tưởng, ngưỡng vọng đối với Người, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hậu Giang biết ơn vô hạn, ghi lòng tạc dạ đối với công lao trời biển của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên tỉnh Hậu Giang sẽ thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai thác đúng mức tiềm năng, lợi thế để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

An Nhiên

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1266
Đã truy cập: 553180
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.