xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang công bố kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Ngày 28-03-2022 - Lượt xem: 38

Theo Báo cáo số 06/BC-HĐ ngày 28/3/2022 của Hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021, toàn tỉnh có 26/30 đơn vị xếp loại tốt, còn lại là 4 đơn vị xếp loại khá.

 

Thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT họp ngày 10/3/2022 để thảo luận kết quả đánh giá năm 2021 và trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt

Trong bảng xếp hạng top đầu về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang: Kho bạc nhà nước vươn lên 3 bậc so với năm 2020 và giữ vị trí đứng đầu với 989 điểm, tiếp theo là Sở Nội vụ giữ vững vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng với 961 điểm; đứng ở vị trí thứ 3 là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tăng 2 bậc so với năm 2020 với 959,9 điểm. Đơn vị đứng cuối cùng trong bảng là 3 đơn vị xếp loại khá gồm có Ngân hàng nhà nước đạt 829,9 điểm; Thanh tra tỉnh đạt 821,5 điểm và Ban Dân tộc đạt 789 điểm.

Đối với đơn vị cấp huyện, xếp đầu bảng là thành phố Vị Thanh với 960,4 điểm, tiếp theo đứng vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là huyện Châu Thành A với 938,3 điểm, huyện Long Mỹ với 915,6 điểm; xếp cuối bảng là thị xã Long Mỹ với 722,9 điểm.

Theo đó, kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT dựa trên 5 tiêu chí gồm: hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, nhân lực CNTT, hoạt động của trang/cổng thông tin điện tử và côn tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Thang điểm tối đa cho các cơ quan, đơn vị là 1000 điểm. Đối với những cơ quan, đơn vị xếp loại tốt khi đạt 850 điểm trở lên, loại khá từ 700 điểm đến dưới 850 điểm, loại trung bình từ 550 điểm đến dưới 700 điểm và loại yếu  dưới 550 điểm.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được nâng cấp, đưa vào sử dụng tháng 7/2020

Tất cả tiêu chí CNTT của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh năm 2021 có sự thay đổi rõ rệt. Một số đơn vị có thay đổi về vị trí xếp hạng, lý do chính là có sự biến động về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Từ năm 2022, Hậu Giang sẽ đánh giá theo Bộ tiêu chí mới được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

 

Tác giả: Họa My

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông


Đang online: 1
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 585573
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.