xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngày 27-05-2022 - Lượt xem: 98

Nhằm nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, đánh giá thực trạng, tổng kết lý luận, thực tiễn trong triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ngày 26/5, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Đến dự có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang cùng các diễn giả, chuyên gia đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực IV, Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 9, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị trong tỉnh và nhân dân đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và cơ quan chức năng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Tuy nhiên, âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nguy hiểm, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cần tăng cường nhận diện và thực hiện đồng bộ giải pháp phù hợp với tình hình để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội thảo

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, Hội thảo có tầm quan trọng và tính cấp thiết cao, là diễn đàn để các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cốt lõi là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân; phản ánh quá trình quán triệt và triển khai thực hiện, kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Hội thảo cũng đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Hội thảo là cơ sở để sưu tầm, tập hợp thêm thông tin, tư liệu, làm rõ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn đặt ra nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Hậu Giang nói riêng, cả nước nói chung.

Trình bày tham luận, phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu nêu lên những vấn đề nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cơ chế phối hợp xử lý thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng của các thế lực thù địch trong, ngoài nước và giải pháp. Các tham luận đã nêu một số kinh nghiệm của lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng, giải pháp tổ chức viết bài chính luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook...

Tổng kết Hội thảo, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang cho rằng, nội dung chủ đề Hội thảo là “hơi thở chính trị” phản ánh đúng nhu cầu nghiên cứu, trao đổi thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Tham luận của các tác giả, nhà nghiên cứu bám sát nội dung, chủ đề đặt ra, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của Hội thảo. Kết quả Hội thảo tiếp tục khẳng định nhiều giá trị lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho tỉnh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Để tiếp biến, phát huy kết quả Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh theo hướng làm rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, phương thức triển khai hiệu quả nhất.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những nội dung cụ thể, sát thực tiễn, định hướng được tư tưởng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền...

Sau thời gian 3 tháng chuẩn bị tổ chức hội thảo, Ban Tổ chức nhận được 50 bài viết từ các chuyên gia, nhà khoa học đến các viện, trường, sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp và đã chọn ra 41 bài viết xuất bản thành sách chuyên khảo phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng thực hiện trong Ban Chỉ đạo và các Tổ 35 các cấp trong Tỉnh, đây là nguồn tư liệu quý để Đảng bộ tỉnh Hậu Giang vận dụng và phát huy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 227
Đã truy cập: 571699
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.