xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT CƠ QUAN NĂM 2022 (THÁNG 1 NĂM 2022)

Ngày 21-01-2022 - Lượt xem: 24

 

Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Trường Chính trị.  Thông qua hoạt động này, việc triển khai, quán triệt và thực hiện các quan, chủ trương của Trung ương và địa phương đi vào chiều sâu, thiết thưc, hiệu quả.

Tham dự hội nghị gồm có lãnh đạo Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các khoa, phòng và tập thể viên chức, người lao động của trường.

Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu – UVBCH Đảng bộ trường đã triển khai các văn bản quan trọng, như: Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về  việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022;  Công văn số 600-CV/ĐUK, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU và Kết luận số 159-KL/TU của Tỉnh uỷ; Công văn số 76 – CV/BTGĐUK, ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền 10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2021; Hướng dẫn số 17 – HD/ĐUK, ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TW ngày 26/11/2021 và Kết luận số 159 -KL/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Nguyễn Hiệp Trung – Phó Bí thư Đảng uỷ yêu cầu lãnh đạo các phòng, khoa và đội ngũ đảng viên, viêc chức, người lao động chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát; gắn kết, vận dụng tinh thần, nội dung của các văn bản chỉ đạo vào quá trình tuyên truyền, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng yếu của tỉnh và lan toả tinh thần thi đua yêu nước, khát vọng cống hiến phát triển tỉnh nhà đến đông đảo viên chức, người lao động, học viên và nhân dân./.

Bùi Thị Mỹ Lệ


Đang online: 1
Hôm nay: 148
Đã truy cập: 483536
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.