xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HĐND thành phố Vị Thanh khóa XII, tổ chức kỳ họp thứ 7

Ngày 30-06-2022 - Lượt xem: 84

Trong 2 ngày 29 và 30/6/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Vị Thanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp giữa năm). Về dự có bà Mã Thị Tươi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang, cùng 3/5 đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang ứng cử trên địa bàn thành phố. Về phía TP.Vị Thanh có ông Trần Quốc Khởi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Vị Thanh, đại diện các ban ngành đoàn thể thành phố và các phường xã, cùng 9 cử tri đại diện cho 9 đơn vị phường, xã và 30/30 đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2022, cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố hoàn thành 3/14 chỉ tiêu là Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Công tác tuyển quân; 6 chỉ tiêu đạt từ 52% đến 91% kế hoạch là tổng giá trị sản xuất; Cơ cấu giá trị sản xuất; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Thu chi ngân sách; Lao động việc làm; Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; 5 chỉ tiêu đang thực hiện và tính kết quả vào cuối năm là tỷ lệ hộ nghèo, Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, Giáo dục, Nông thôn mới, An ninh.