xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Gửi lấy ý kiến nhiệm vụ "Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-09-2021 - Lượt xem: 40

Hồ sơ góp ý theo địa chỉ: 

https://drive.google.com/file/d/1wX4ouF9epUWW65y8ormsGH1NQ-ZZkbLs/view?usp=sharing

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV_1885_ lay y kien cac don vi ve sp nhiem vu KDVHCNDD_9.2021.pdf_20210921102417.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 2812
Đã truy cập: 710189
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.