xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 24-09-2021 - Lượt xem: 20

Ngày 24/9/2021, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan. Ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát.

Ông Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát

Qua giám sát, trong giai đoạn 2019 - 2021, cho thấy, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành 201 văn bản để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân trong tỉnh, nhất là các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đăng tải nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (12.000 quyển/tháng); bản tin Hội Nông dân (770 quyển/tháng), Báo Hậu Giang (457 tin, bài); Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh và các website liên kết (937 tin, bài; tư vấn, đối thoại trực tiếp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho 1.000 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp và 130 cuộc cho gần 8.000 cán bộ không chuyên trách, hội đoàn thể cấp xã, ấp, chủ doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp;…

Về tình hình lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến cuối tháng 7/2021, có 642 doanh nghiệp, với 38.221 lao động phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tổng số lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 38.091 lao động (tăng 2.986 lao động so với năm 2019), chiếm 99,66% so với số lao động phải tham gia. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện khá tốt, hàng năm đều tăng, cụ thể: Năm 2019 thu 568.534,7 triệu đồng; năm 2020 thu 621.432,5 triệu đồng và tính đến hết tháng 7/2021 thu được 376.657,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, đến thời điểm hiện tại, có 489 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, nợ đọng dưới 03 tháng là 284 đơn vị, nợ từ 03 tháng đến dưới 06 tháng là 52 đơn vị, nợ từ 06 tháng đến dưới 12 tháng là 45 đơn vị, nợ trên 12 tháng là 108 đơn vị. Tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp đến thời điểm cuối tháng 7 năm 2021 là 59.939,9 triệu đồng, trong đó: Nợ BHXH 52.837,3 triệu đồng; nợ BHYT 4.920,9 triệu đồng; nợ BHTN 2.181,7 triệu đồng. Thành phố Vị Thanh là đơn vị có số nợ của doanh nghiệp về BHXH, BHYT, BHTN cao nhất 27.234,1 triệu đồng, Châu thành 13.618,4 triệu đồng, Châu thành A 10.591 triệu đồng, Phụng Hiệp 3.218,6 triệu đồng, thị xã Long Mỹ 2.542,5 triệu đồng, thành phố Ngã Bảy 1.135,1 triệu đồng, Vị Thủy 1.229 triệu đồng, huyện Long Mỹ 371,1 triệu đồng.

Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính được thực hiện kịp thời có hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả cụ thể như: Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 551 đơn vị là doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế với khoảng 38.791 lao động, tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022) là 11.201,8 triệu đồng; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 02 đơn vị (với 68 lao động tham gia BHXH bắt buộc được tạm dừng đóng) kể từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, với số tiền là 526,2 triệu đồng; BHXH tỉnh đã thực hiện xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 48 đơn vị, với 1.257 lao động; phê duyệt hỗ trợ 22.370 lao động (trong đó, có 3.886 người bán vé số dạo); phê duyệt hỗ trợ cho 6.734 người thuộc đối tượng đặc thù của tỉnh, với số tiền 6.790,8 triệu đồng (hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 6.330 hộ, với số tiền là 6.330 triệu đồng và hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công, thân nhân người có công với cách mạng trong Khu phong tỏa 404 người, với số tiền là 460,8 triệu đồng).

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Đoàn Quốc Thật, đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của UBND tỉnh và ngành BHXH tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, để đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, ông đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng có liên quan cần xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm trình HĐND tỉnh quyết định (theo Luật BHXH quy định); kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, thẩm định, phân loại khả năng trả nợ của doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, có giải pháp giải quyết chế độ cho người lao động đã nghỉ việc, nghỉ hưu; thông tin rộng rãi trên báo, đài về các trường hợp doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài hoặc trốn đóng bảo hiểm; xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch đã phê duyệt; xem xét bổ sung các đối tượng lao động tự do và đối tượng đặc thù khác bị ảnh hưởng do đại dịch Covd-19 trên đại bàn tỉnh chưa được UBND tỉnh quy định hỗ trợ như làm Nail, giúp việc nhà, phụ hồ, tài xế, tài công, thợ nhôm, thợ thiết, thợ sắt…./.

Thế Sự


Đang online: 1
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 585544
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.