xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.

Ngày 10-12-2021 - Lượt xem: 35

Vào ngày 29/11/2021, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Quyết định số 714/ QĐ-STC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.

          Theo đó, trong năm 2022 Sở Tài chính sẽ tiến hành thanh tra tài chính tại 04 đơn vị cấp tỉnh, 01 đơn vị cấp huyện và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng  đơn vị thuộc Sở trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, Sở Tài chính cũng sẽ thực hiện 01 cuộc kiểm tra tại các tổ chức, cá nhân sản xất, kinh doanh về các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định.

          Cũng theo Kế  hoạch này, Sở Tài chính có dự phòng thêm 03 cuộc thanh tra, kiểm tra để xem xét bổ sung nếu còn thời gian hoặc khi có điều chỉnh Kế hoạch, kiểm tra. 

          Căn cứ vào Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở Tài chính cũng đã ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 cụ thể như: Dự kiến thời gian, tiến độ thực hiện từng cuộc thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định.

Lê Kim Phụng - Thanh tra Sở


Đang online: 2
Hôm nay: 149
Đã truy cập: 483537
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.