xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10-12-2021 - Lượt xem: 38

Ngày 09/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hậu Giang. Cụ thể như sau:

Nội dung:

* Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:         4.800.000 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:                      500.000 triệu đồng.

- Thu nội địa:                                                     4.300.000 triệu đồng.

+ Thu ngân sách Trung ương hưởng:                    588.150 triệu đồng.

+ Thu ngân sách địa phương hưởng:                  3.711.850 triệu đồng.

* Về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022

- Tổng thu ngân sách địa phương:                     7.914.130 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương:                      7.954.330 triệu đồng.

Ngô Hồng Nghiệp – Phòng Quản lý ngân sách

(Nguồn: NQ số 37/NQ-HĐND)


Đang online: 2
Hôm nay: 198
Đã truy cập: 483586
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.