xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Doanh nghiệp tiếp tục nhận được vốn vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Ngày 15-08-2021 - Lượt xem: 159

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ qui định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang - đơn vị thành phố Vị Thanh tiếp tục, giải ngân cho doanh nghiệp vay để trả lương cho 06 lao động ngừng việc, với số tiền là 20.250.000 đồng. Tính đến nay đã có 04 doanh nghiệp được hỗ trợ vay để trả lương cho 16 lao động, với số tiền 105.850.000 đồng

Doanh nghiệp tiếp tục nhận được vốn vay để trả lương cho công nhân

 trong thời gian ngưng hoạt động

Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang - đơn vị thành phố Vị Thanh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và xã, phường trên địa bàn, Đài Truyền thanh thành phố, để tuyên truyền chính sách, đồng thời công khai quy trình thủ tục cho vay tại tất cả các điểm giao dịch tại UBND cấp xã, tạo điều kiện để người sử dụng lao động đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và thuận lợi.

Với mục tiêu hỗ trợ vốn tín dụng cho người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Biên tập: Thanh Hải


Đang online: 2
Hôm nay: 2820
Đã truy cập: 1650073
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.