xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Di tích Lịch sử - Văn hóa chùa Phổ Minh địa chỉ Đỏ

Ngày 26-04-2022 - Lượt xem: 65

Ngày nay trở lại chùa Phổ Minh ở khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh những dấu tích một thời từng là nơi nuôi chứa đùm bọc chở che cách mạng không còn nữa, Nhưng khu vườn nơi làm hầm bí mật để che giấu cán bộ vẫn còn đó minh chứng cho một ngôi chùa có truyền thống Cách mạng.

Quang ảnh Chùa Phổ Minh năm 1994

 Trong giai đoạn những năm 1972, để phục vụ cho càng quét cơ sở Cách mạng của ta ở thị xã Vị Thanh, địch tăng cường bắt quân dịch phục vụ cho chiến trường, Và nhà chùa chính là nơi che giấu cán bộ, những căng hầm bí mật ngay bên trong ngôi chùa, đã đùm bọc cho 128 thanh niên địa phương trốn quân dịch lúc bấy giờ bất chấp sự đe dọa, đàn áp của địch. 

Ông Lê Văn Nhơn nguyên Bí thư khu vực 1 TX Vị Thanh lúc bấy gời kể lại: “Giai đoạn năm 1972 là giai đoạn khó khăn ác liệt nhất, địch tổ chức đánh phá các vùng ven của khu vực tỉnh Chương Thiện rất dữ dội, cho nên Chùa Phổ Minh mà tiêu biểu là thầy Huệ Giác và các cô ra sức đùn bọc chở che, nuôi chứa các chiến sĩ Cách mạng. Đỉnh cao khi địch tiến hành bắt quân dịch quyết liệt, thanh niên ở vùng này lẩn trốn vào chùa để trốn quân dịch rất nhiều, có lúc hơn một trăm hai mươi mấy thanh niên trốn vào chùa”

Khi phong trào đấu tranh của ta ngày càng dâng cao, chùa Phổ Minh cùng hưởng ứng bằng việc vận động gia đình có binh sĩ theo giặc buông súng đầu hàng trở về sinh sống với gia đình, nét nổi bật là vào đêm 30/4/1975 thầy Thích Huệ Giác dẫn đầu vận động gia đình phật tử, gia đình binh sĩ và quần chúng nhân dân Quận Đức Long ra gây áp lực với địch, buộc địch hạ súng đầu hàng lực lượng Cách mạng.

Ông Nguyễn Văn Thanh nguyên tổ trưởng tổ Đảng thuộc chi bộ xã Vị Thanh nhớ lại: “Chuẩn bị cho đêm giải phóng năm 1975, lực lượng của ta cùng với thầy Huệ Giác tuyên truyền vận động các gia đình phật tử có con em đi lính cho địch ở quân Đức Long, kêu gọi con em của mình buông súng đầu hàng trở về với gia đình, đồng thời cương quyết đấu tranh với địch, từ đó kêu gọi hàng chục binh lính rã ngũ trở về với gia đình, góp phần đấu tranh làm tan rã hàng ngũ địch”