xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 2021

Ngày 17-01-2022 - Lượt xem: 105

Ngày, tháng ban hành

Số/ Ký hiệu

Trích yếu

31/12/2021

2523/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ kênh Đứng bờ trái, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy)

30/12/2021

2433/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp mở rộng lộ giao thông các ấp Sơn Phú 2 - Bảy Thưa - Đông Bình - Đông An 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy)

28/12/2021

2332/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Kè gia cố đường Trần Nam Phú

22/12/2021

2301QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Xây mới Nhà văn hóa khu vực 5, phường Hiệp Thành

17/12/2021

2250/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa kho vũ khí Ban Chỉ huy quân sự thị xã, trụ sở công an xã Tân Thành và xã Đại Thành

10/12/2021

2224/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa Lộ Mang Cá, phường Ngã Bảy

08/12/2021

2198/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa các Nhà Văn hóa phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy

08/12/2021

2197/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

08/12/2021

2196/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy

02/12/2021

2182/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành

01/12/2021

2160/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ Út Quế bờ trái, xã Tân Thành

01/12/2021

2158/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa Lộ Kênh Đào, phường Hiệp Lợi

26/11/2021

2135/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thànhCông trình: Đài truyền thanh thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy)

24/11/2021

2133/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa Trường THCS Đại Thành

24/11/2021

2126/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND phường Hiệp Thành

24/11/2021

2120/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa khu vực 3, phường Lái Hiếu

16/11/2021

2038/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: NCSC Trường Mẫu giáo Bông Sen, phường Lái Hiếu

01/11/2021

1926/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa 6 điểm trường (Mẫu giáo Sen Hồng; Tiểu học Hùng Vương; Tiểu học Lý Tự Trọng, Tiểu học Kim Đồng; Tiểu học Đại Thành 2 và Trung học cơ sở Đại Thành)

22/10/2021

1909/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa Trường Mẫu giáo Phong Lan

28/9/2021

1772/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp sửa chữa 4 điểm trường (Trường Tiểu học Lái Hiếu, Trường Tiểu học Tân Thành 2, Trường Mẫu giáo Bông Sen, Trường Mẫu giáo Sao Mai)

27/9/2021

1769/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

27/9/2021

1768/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cổng chào thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy) khu vực vòng xoay Hiệp Thành

27/9/2021

1767/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: NCSC Trường THCS Nguyễn Du, phường Hiệp Thành

27/9/2021

1766/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cổng chào thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy) khu vực vòng xoay Hiệp Lợi

01/9/2021

1694/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Ngã Bảy

29/01/2021

245/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Đại Thành

26/01/2021

232/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy)

26/01/2021

226/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa đường kênh 500, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy)

22/01/2021

200/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa Khu cách ly tập trung thành phố Ngã Bảy

22/01/2021

195/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa các nhà văn hóa ấp trên xã nông thôn mới nâng cao Đại Thành và Tân Thành

22/01/2021

194/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa ấp Sơn Phú, xã Đại Thành

15/01/2021

102/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: NCSC Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, phường Hiệp Thành

15/01/2021

101/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường Mẫu giáo Phong Lan

15/01/2021

99/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: NCSC Trường Tiểu học Lái Hiếu, phường Lái Hiếu

15/01/2021

98/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thànhCông trình: NCSC Trường THCS Hiệp Lợi, phường Hiệp Lợi

15/01/2021

96/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

14/01/2021

92/QĐ-UBND

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: NCSC Trường Mẫu giáo Sen Hồng, phường Hiệp Lợi


Đang online: 2
Hôm nay: 680
Đã truy cập: 578817
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.