xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 19-05-2022 - Lượt xem: 5

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Nhằm tiếp tục tăng cường việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp và công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:

- Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán tính đến đến ngày 30/4/2022 là: 46 dự án, giảm so với tháng trước 05 dự án. Trong đó:

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là 31 dự án, giảm so với tháng trước 02 dự án.

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 15 dự án, giảm so với tháng trước 03 dự án.

STT

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ DỰ ÁN

Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

1

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và Công nghiệp

0

1

2

Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

1

1

3

Văn phòng UBND tỉnh

0

1

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

4

5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang

15

8

6

Huyện Phụng Hiệp

5

0

7

Huyện Châu Thành

2

0

8

Thành phố Vị Thanh

3

0

9

Thành phố Ngã Bảy

3

0

10

Thị xã Long Mỹ

1

0

11

Huyện Vị Thủy

1

0

 (Đính kèm danh mục dự án chi tiết tại phụ lục số 01)

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phu luc 01 02.xlsx_20220519080459.xlsx

Đang online: 3
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 557692
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.