xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước về tài chính tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Ngày 18-05-2022 - Lượt xem: 4

Ngày 11 tháng 5 năm 2022 tại phòng họp Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu giang. Giám đốc Sở Tài chính ông Lê Phước Thái đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước về tài chính tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Dự buổi công bố quyết định có ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và toàn thể thành viên Đoàn thanh tra.

Theo Quyết định số 181/QĐ-STC ngày 9 tháng 5 năm 2022, Sở Tài chính tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước về tài chính tại thời kỳ thanh tra từ năm 2021 và thời kỳ khác có liên quan. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo qui định). Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên do ông Huỳnh Văn Khởi, Chánh Thanh tra sở làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Giám đốc Sở Tài chính ông Lê Phước Thái cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 của Sở Tài chính. Chia sẽ khó khăn với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thời gian qua, Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu Đoàn thanh tra  trong quá trình làm việc tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc hoạt động Đoàn thanh tra, cùng với đó, quán triệt thực hiện đúng quy định về kỷ luật phát ngôn và bảo mật thông tin. Về phía Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị, Lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giao một đầu mối cố định để làm việc với Đoàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn Thanh tra làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thay mặt Lãnh đạo Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở ông Nguyễn Thanh Giang ghi nhận toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài chính, đồng thời chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Lãnh đạo Sở Y tế giao bà Võ Thị Hoàng Loan - Chi cục trưởng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm đầu mối thường xuyên liên hệ và làm việc với Đoàn. Yêu cầu Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo chức năng nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo gửi về Sở Y tế  đúng thời hạn quy định, để tổng hợp gửi Đoàn thanh tra, Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tạo điều kiện tối đa làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, đồng thời đảm bảo chế độ bảo mật thông tin.

    

Nguyễn Phi Đạo – Thanh tra Sở


Đang online: 3
Hôm nay: 215
Đã truy cập: 557765
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.