xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chương trình xây dựng pháp luật Quốc hội Khóa XV

Ngày 03-11-2021 - Lượt xem: 22

Sáng ngày 03/11/2021, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV bằng hình thức trực tuyến từ Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Hà Nội, chủ trì và điều hành Hội nghị có ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội,…

Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu Hậu Giang

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang, có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: bà Thái Thu Xương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách; ông Nguyễn Văn Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang còn có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 14/10/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Đây là một chủ trương quan trọng, là cơ sở để Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp trong nhiệm kỳ này. Đảng đoàn Quốc hội cũng đã nhanh chóng hoàn thiện Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV để triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, sau khi được nghe ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư quán triệt, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV; ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo tổng quan về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và dự kiến Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, các đại biểu cùng tham luận về dự kiến kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và đề án; các giải pháp bảo đảm thực hiện đề án cũng như các tham luận khác của một số cơ quan Trung ương, địa phương về công tác xây dựng pháp luật.

Theo đó, đề án xác định định hướng tổng thể công tác lập pháp của Quốc hội khóa XV là “Tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan thống nhất xác định 137 nhiệm vụ lập pháp cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đồng thời đặt ra yêu cầu trước 30/11/2021, các cơ quan, tổ chức cần ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và đề án. Trên cơ sở 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện, sẽ yêu cầu, phân công trách nhiệm và tiến độ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị về việc tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa rất lớn mà Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị mang lại. Vì đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị cho định hướng xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ, tạo định hướng rất quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định chương trình xây dựng pháp luật hàng năm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải xem việc triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì vậy, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cần kịp thời chỉ đạo, triển khai. Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các vị đại biểu Quốc hội cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu, tìm tòi, góp ý vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết nhằm tăng tính hiệu quả đối với công tác xây dựng pháp luật./.

                                                                                                   Mỹ Xuyên


Đang online: 7
Hôm nay: 1039
Đã truy cập: 567467
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.