xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 16-05-2022 - Lượt xem: 9

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2025

- Tối thiểu 70% các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện trên địa bàn Tỉnh đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội.

- Tối thiểu 10% cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội thực hiện được ít nhất 70% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã.

- Phấn đấu 70% đối tượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử.

- Từng bước đầu tư, nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội theo quy hoạch của ngành Y tế và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đến năm 2030

- 100% các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện trên địa bàn Tỉnh đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội.

- Tối thiểu 30% cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội thực hiện được ít nhất 80% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã.

- 100% đối tượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử.

- Đầu tư, nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội theo quy hoạch của ngành Y tế và ngành Lao động -Thương binh và Xã hội.

Qua đó, nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển an sinh xã hội trong tình hình mới./.

Lý Nhựt Trường


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 926
Đã truy cập: 561801
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.