xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND thị xã Long Mỹ khóa XII

Ngày 18-05-2022 - Lượt xem: 3

Chiều ngày 09/5/2022, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ tham gia cuộc họp chuẩn bị nội dung Kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị Ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp. Dự họp có các Bà Trần Diễm Thúy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Huỳnh Ngọc Trương - Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành thị xã.