xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho hơn 920 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Ngày 10-08-2022 - Lượt xem: 276

Trong ngày 9 và 10/8/2022, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Vị Thanh phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho hơn 920 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục & đào tạo

Tại đây, các học viên được quán triệt những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – 2023 “về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”; Tình hình thế giới trong nước và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022; Những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới theo kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Các nội dung chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục.

Qua các lớp bồi dưỡng chính trị hè, giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục cập nhật những thông tin mới về chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Tin, ảnh: Hoàng Chương


Đang online: 1
Hôm nay: 3848
Đã truy cập: 837315
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.