xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bộ Tài chính thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật giá (sửa đổi)

Ngày 24-06-2022 - Lượt xem: 11

Ngày 17/6/2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ký ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật giá (sửa đổi).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh năm 2022, ngày 17/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật giá (sửa đổi).

Danh sách Ban soạn thảo dự án Luật giá (sửa đổi) gồm 22 thành viên. Trưởng ban Ban soạn thảo là Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn là Phó ban.

Ban soạn thảo có các thành viên là: bà Vũ Thị Lưu Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải; ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Ngoài ra, theo Quyết định, Tổ biên tập dự án Luật giá (sửa đổi) có 64 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) được phân công làm Tổ trưởng; Ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính làm) Tổ phó thường trực; Bà Đinh Thị Nương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) làm Tổ phó; các thành viên là: ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính); ông Phạm Huy Hiếu - Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính (Bộ Giao thông Vận tải)...

Theo Quyết định, kinh phí cho nhiệm vụ soạn thảo dự án Luật giá (sửa đổi) do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi dự án Luật được Quốc hội ban hành.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn   

Phòng TCKH huyện Long Mỹ


Đang online: 10
Hôm nay: 1095
Đã truy cập: 697301
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.