xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bộ Công An kết nối trực tuyến gần 11.000 điểm cầu để sơ kết Đề 06

Ngày 10-08-2022 - Lượt xem: 76

Sáng 9/8/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Hội nghị do Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 11.000 điểm cầu UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn trên cả nước. Ở thành phố Vị Thanh có 10 điểm cầu, gồm 01 điểm ở trung tâm hành chính thành phố và 09 điểm cầu tại cơ quan các phường, xã.