xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành giám sát công tác thực hiện ưu đãi cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách

Ngày 13-10-2021 - Lượt xem: 31

          Thực hiện kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, ngày 13/10/2021, Đoàn giám sát của Ban KTXH HĐND huyện đã có buổi giám sát về công tác công tác thực hiện ưu đãi cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách giai đoạn 2016-2020 đối với Quỹ hỗ trợ nông dân huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện. Tham gia Đoàn giám sát có Thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thành viên Ban Kinh tế - Xã hội huyện, đại diện lãnh đạo Ban pháp chế, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Văn phòng HĐND- Ủy ban nhân dân (UBND) huyện. Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban KTXH HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban KTXH HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Tại hai buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Quỹ hỗ trợ Nông dân, và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã báo cáo về công tác lãnh chỉ đạo, công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách tín dụng, trình tự thủ tục xét duyệt cho vay, hoạt động thu lãi, thu hồi vốn, việc xử lý lãi tồn, công tác kế toán hạch toán… Theo đó, từ năm 2008 đến nay ngân sách huyện đã hỗ trợ quỹ nông dân số tiền 2.330 triệu đồng, đã phát vay cho 20 dự án với 109 hộ vay. Ngân sách huyện đã uỷ thác qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện số tiền 2.600 triệu đồng cấp phát cho 405 lượt hộ vay.

Qua kiểm tra sổ sách và hồ sơ phát vay, Đoàn nhận thấy việc cho vay đúng đối tượng, công tác quản lý nguồn vốn tương đối chặt chẽ, tuy nhiên lãi suất cho nông dân vay trồng trọt từ Quỹ hỗ trợ nông dân là tương đối cao 8,4 % năm, chất lượng các dự án được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ Nông dân không cao, công tác báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn chưa kịp thời, có 08 dự án không hiệu quả phải khoanh nợ; đối với phòng giao dịch NHCSXH huyện công tác báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn ủy thác hàng năm chưa kịp thời, việc mở các loại sổ theo Quyết định 1022/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh chưa đầy đủ.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Châu, ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị. Song ông cũng đề nghị, Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Quỹ hỗ trợ nông dân cần sử dụng đúng mục đích nguồn vốn được uỷ thác, trong khâu xét duyệt cho vay cần quan tâm đến các đối tượng nông dân nghèo cần hỗ trợ vốn, các dự án phải phát huy hiệu quả; riêng đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần thực hiện nghiêm theo Quyết định 1022/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/6/2017 về ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh  ./.

    Kim Ngân


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 1492
Đã truy cập: 553406
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.