xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Châu Thành họp thẩm tra trước Kỳ thứ Ba

Ngày 09-12-2021 - Lượt xem: 7

Ngày 09/12/2021, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành  tiến hành họp thẩm tra dự thảo các văn bản trình tại Kỳ họp thứ ba  (kỳ họp cuối năm 2021) HĐND huyện. Tham dự có ông ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Tấn Trung, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, lãnh đạo, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội huyện; đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan, Ông Nguyễn Văn Châu- Trưởng ban, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.