xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GPMT DỰ ÁN "NHÀ MÁY BỘT TRỘN""

Ngày 24-05-2022 - Lượt xem: 19

Thực hiện điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Sở TNMT công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "NHÀ MÁY BỘT TRỘN"

1. Tên chủ dự án đầu tư
Công ty TNHH Liên doanh Bột quốc tế Mekong
- Địa chỉ văn phòng: Cụm Công nghiệp tập trung Đông Phú-giai đoạn 1,
xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Huỳnh Kim Chi
2. Tên dự án đầu tư:
“Nhà máy bột trộn”
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú
– giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 3. BC đề xuất cấp GPMT nhà máy bột trộn.pdf_20220524163717.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2836
Đã truy cập: 710213
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.