xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Thanh Hiếu, Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 18/12/2012

Xếp loại:

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730143812.doc

Đang online: 4
Hôm nay: 751
Đã truy cập: 163444
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.