xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

52 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa III và IV năm 2022

Ngày 03-08-2022 - Lượt xem: 71

Ngày 01/8/2022, Trung tâm chính trị thành phố Vị Thanh bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa III và khóa IV năm 2022.

Qua thời gian học tập giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, được đi nghiên cứu thực tế để bổ sung kiến thức thực tiễn.

Ông Lê Hồng Khuê – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố Vị Thanh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc khóa học, có 52 học viên của 2 khóa được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 42 học viên đạt loại giỏi, 10 học viên đạt loại khá. Trung tâm Chính trị thành phố tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

       Lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên. Từ đó, vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Hồng Cầu


Đang online: 1
Hôm nay: 55
Đã truy cập: 724773
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.