xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

1. Công bố Quyết định 1212/UBND-QĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021

Ngày 28-04-2021 - Lượt xem: 98

1. Công văn số 15/PQLĐT về việc Công bố Quyết định 1212/UBND-QĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Vị Thanh (Xem nội dung chi tiết)

2. Quyết định 1212/QD-UBND (Xem nội dung chi tiết)

3. Bảng vẽ thiết kế đô thị (Xem bảng vẽ tại đây)

4. Bảng đồ quy hoạch sử dụng đất (Xem bảng đồ)


Đang online: 2
Hôm nay: 858
Đã truy cập: 163551
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.