xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

04. Tình hình tai nạn giao thông tháng 4 năm 2022

Ngày 22-04-2022 - Lượt xem: 46

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2022)

 

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 4 năm 2022.

Trong tháng 4/2022, toàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người. So với tháng 03/2022, số vụ giảm 02 (= 40%), số người chết giảm 01 (= 20%), số người bị thương giảm 01 (= 100%). So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 02 (= 40%), số người chết tương đương, số người bị thương giảm 03 (= 100%).

* So với tháng liền kề, tháng 3 năm 2022:

- Số vụ: 03/05 vụ, giảm 02 vụ.

- Số người chết: 04/05 người, giảm 01 người.

- Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 03/05 vụ, giảm 02 vụ.

+ Số người chết: 04/05 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

- Đường thủy: không xảy ra tai nạn

* So với cùng kỳ, tháng 4 năm 2021

- Số vụ: 03/05 vụ, giảm 02 vụ.

- Số người chết: 04/04 người, tương đương.

- Số người bị thương: 00/03 người, giảm 03 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 03/05 vụ, giảm 02 vụ.

+ Số người chết: 04/04 người, tương đương.

+ Số người bị thương: 00/03 người, giảm 03 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Không đi đúng phần đường: 01 vụ; Không nhường đường: 01 vụ; Lỗi khác: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Đường tỉnh 929: 01 vụ; Nội thị: 02 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 04 tháng đầu năm 2022.

Trong 04 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/4/2022), toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 25 người, bị thương 01 người. So cùng kỳ 2021, số vụ tương đương, số người chết tăng 06 (= 31,6%), số người bị thương giảm 05 (= 83,3%).  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 4.doc_20220422154430.doc

Đang online: 3
Hôm nay: 2302
Đã truy cập: 709680
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.