xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

03. Tình hình tai nạn giao thông tháng 03 năm 2022

Ngày 22-04-2022 - Lượt xem: 62

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Tháng 3 và 03 tháng đầu năm 2022)

 
 

 

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 3 năm 2022.

Trong tháng 3/2022, toàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 01 người. So với tháng 02/2022, số vụ giảm 04 (= 44,4%), số người chết giảm 05 (= 50%), số người bị thương tăng 01 (= 100%). So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 02 (= 28,6%), số người chết giảm 01 (= 16,7%), số người bị thương tương đương.

* So với tháng liền kề, tháng 02 năm 2022:

- Số vụ: 05/09 vụ, giảm 04 vụ.

- Số người chết: 05/10 người, giảm 05 người.

- Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 05/09 vụ, giảm 04 vụ.

+ Số người chết: 05/10 người, giảm 05 người.

+ Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

- Đường thủy: không xảy ra tai nạn

* So với cùng kỳ, tháng 3 năm 2021

- Số vụ: 05/07 vụ, giảm 02 vụ.

- Số người chết: 05/06 người, giảm 01 người.

- Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 05/07 vụ, giảm 02 vụ.

+ Số người chết: 05/06 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Vượt sai quy định: 01 vụ; Không đi đúng phần đường: 01 vụ; Không chú ý quan sát: 02 vụ; Lỗi khác: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 04 vụ (QL.1: 02 vụ, QL.61: 01 vụ, QL.61B: 01 vụ); Đường nông thôn: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 03 tháng đầu năm 2022.

          Trong 03 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022), toàn tỉnh xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 21 người, bị thương 01 người. So cùng kỳ 2021, số vụ tăng 02 (= 11,1%), số người chết tăng 06 (= 40%), số người bị thương giảm 02 (= 66,7%).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 3.doc_20220422154312.doc

Đang online: 4
Hôm nay: 2121
Đã truy cập: 709499
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.