xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

02. Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2022

Ngày 22-04-2022 - Lượt xem: 37

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2022)

 
 

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2022

Trong tháng 02/2022, toàn tỉnh xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 00 người. So với tháng 01/2022, số vụ tăng 03 (= 50%), số người chết tăng 04 (= 66,7%), số người bị thương tương đương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tăng 02 (= 28,6%), số người chết tăng 04 (= 66,7%), số người bị thương giảm 01 (= 100%).

* So với tháng liền kề, tháng 01 năm 2022:

- Số vụ: 09/06 vụ, giảm 03 vụ.

- Số người chết: 10/06 người, tăng 04 người.

- Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 09/06 vụ, giảm 03 vụ.

+ Số người chết: 10/06 người, tăng 04 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

- Đường thủy: không xảy ra tai nạn

* So với cùng kỳ, tháng 02 năm 2021

- Số vụ: 09/07 vụ, tăng 02 vụ.

- Số người chết: 10/06 người, tăng 04 người.

- Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 09/07 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 10/06 người, tăng 04 người.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Vượt sai quy định: 03 vụ; Không đi đúng phân đường: 02 vụ; Không chú ý quan sát: 02 vụ; Lỗi khác: 02 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 05 vụ (QL.1: 02 vụ, QL.QLPH: 02 vụ, QL.NSH: 01 vụ); Tuyến đường tỉnh: 02 vụ (ĐT.927: 01 vụ, ĐT.929: 01 vụ); Đường nội thị: 01 vụ; Đường nông thôn: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 02 tháng đầu năm 2021.

Trong 02 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/02/2022), toàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 00 người. So cùng kỳ 2021, số vụ tăng 04 (= 36,4%), số người chết tăng 07 (= 77,8%), số người bị thương giảm 02 (=100%).  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 2.doc_20220422154120.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 2850
Đã truy cập: 710227
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.