xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

02. Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 16/01/2022 đến ngày 21/01/2022

Ngày 14-01-2022 - Lượt xem: 12

CHỦ NHẬT 16/01/2022

- 13 giờ 00’ Giám đốc Sở đi công tác tại thành phố Hà Nội.

THỨ HAI 17/01/2022

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở làm việc với Cục QLCL XD CTGT - Bộ GTVT. Điểm tại trụ sở Bộ GTVT.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt đi kiểm tra công trình QL.61B.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA 18/01/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ TƯ 19/01/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp công tác đấu nối trên tuyến QL.Nam Sông Hậu. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp trao đổi hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT và Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với UBND TP. Ngã Bảy về công tác GPMB cầu dân sinh Lái Hiếu (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và đăng ký lịch làm việc với UBND TP. Ngã Bảy). Điểm tại UBND TP. Ngã Bảy.

THỨ NĂM 20/01/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở tiếp Công dân định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp bình xét thi đua, khen thưởng cho các phòng, đơn vị, CC, VC và người lao động thuộc Sở. Mời các đồng chí thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở và Hội đồng thi đua khen thưởng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 21/01/2022

     - 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2. Lich lam viec tu 16.01.2022--21.01.2022.docx_20220114164454.docx

Đang online: 5
Hôm nay: 1077
Đã truy cập: 561952
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.