QUY HOẠCH XÂY DỰNG - xa-vi-tan - UBND TP Vị Thanh

 

UBND Xã Vị Tân

Ngày 04-03-2021

Dân số: 10.852 người, diện tích: 2.294,58 ha, xã Vị Tân có 9 ấp: gồm ấp 1, ấp 2, ấp 2A, ấp 3, ấp 3A, ấp 4, ấp 5, ấp 6 và ấp 7.

Địa chỉ: Số: 255 Đường Lê Hồng Phong, ấp 6 Xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933 846410.

Họ tên: Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0393.542.914

Địa chỉ: Số 255 đường Lê Hồng Phong, ấp 6 xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Mail: phuocnv.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Đào Minh Khanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0939.293.965

Địa chỉ: Số 255 đường Lê Hồng Phong, ấp 6 xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Mail: khanhdm.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên:Trần Thanh Bình

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Điện thoại: 0979.899.484

Địa chỉ: Số 255 đường Lê Hồng Phong, ấp 6 xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: : binhtt.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

--------oo00oo--------

Chủ tịch Nguyễn Văn Phước:

-Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động của UBND xã Vị Tân lãnh đạo các thành viên UBND xã, và các Phó Chủ tịch UBND và các Trưởng ấp các ấp. (Trừ khi có Văn bản giao quyền)..

-Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Công an, Quân sự, Tài chính, Văn phòng HĐND và UBND; Các hội đoàn thể và Tổ vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tại xã.

Phó chủ tịch Đào Minh Khanh: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành chuyên môn thuộc UBND xã và các ấp thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách và giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo toàn diện cơ quan thuộc khối kinh tế- xã hội và các phong trào có liên quan.

Phó chủ tịch Trần Thanh Bình: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành chuyên môn thuộc UBND xã và các ấp thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách và giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo toàn diện cơ quan: Văn hóa và Thông tin; Trung tâm học tập cộng đồng; Đài Truyền thanh; thương binh xã hội; phối hợp chỉ đạo công tác Hòa giải ở cơ sở, các phong trào thuộc lĩnh vực chuyên môn và đột xuất.

( Theo quyết định 109/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND xã Vị Tân về việc phân công công việc các Thành viên Ủy ban nhân dân xã Vị Tân, nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Đang online: 1
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 269707
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.