xa-hoa-tien - UBND TP Vị Thanh

 

UBND Xã Hỏa Tiến

Ngày 04-03-2021
 

Dân số: 4.255 người, diện tích: 2.380,74 ha, xã Hỏa Tiến có 5 ấp gồm: ấp Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Xuân, Thạnh Hòa 2, Thạnh Quới 2.

Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02932.476.

 

 

Họ tên: Nguyễn Thanh Đoàn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0917.697.595

Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: doannt.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

--------oo00oo--------

Thực hiện theo Điều 35 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

 

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Đang online: 24
Hôm nay: 11388
Đã truy cập: 1101838
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.