SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - xa-hoa-tien - UBND TP Vị Thanh

 

UBND Xã Hỏa Tiến

Ngày 04-03-2021
 

Dân số: 4.255 người, diện tích: 2.380,74 ha, xã Hỏa Tiến có 5 ấp gồm: ấp Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Xuân, Thạnh Hòa 2, Thạnh Quới 2.

Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02932.476.

Họ tên: Dương Minh Truyền

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0915.711.797

Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: truyendm.tpvt@haugiang.gov.vn