xa-hoa-luu - UBND TP Vị Thanh

 

UBND Xã Hỏa Lựu

Ngày 04-03-2021

Dân số: 7.684 người, diện tích: 1.698,29 ha, Hoả Lựu có 6 ấp gồm: Thạnh Lợi, Thạnh Phú, Thạnh Đông, Thạnh Trung, Thạnh Bình, Mỹ I.

Địa chỉ: số 229, Đường Đồng Khởi, ấp Thạnh Phú, xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.504.505

Họ tên: Phạm Chế Linh

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0909.501.555

Địa chỉ: số 229, Đường Đồng Khởi, ấp Thạnh Phú, xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: linhpc.tpvt@haugiang.gov.vn