QL_Vanban - vien-kiem-sat-thanh-pho - UBND TP Vị Thanh

 

Viện kiểm sát thành phố

Ngày 12-03-2021

Họ tên: Nguyễn Trường Hận

Chức vụ: Viện trưởng

Điện thoại: 0945.225.377

Địa chỉ: Số 155, đường Trần Ngọc Quế, Phường III, thành phố Vị Thanh

Mail: truonghanvks@ gmail.com

Họ tên: Huỳnh Thanh Vũ

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0907.346.557

Địa chỉ: Số 155, đường Trần Ngọc Quế, Phường III, thành phố Vị Thanh

Mail: thanhvuhang32@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Đình Trung

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0939199555

Địa chỉ: Số 155, đường Trần Ngọc Quế, Phường III, thành phố Vị Thanh

Mail: dinhtrungvkshg1080@ gmail.com

Đang online: 1
Hôm nay: 185
Đã truy cập: 1671611
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.