Tài Liệu Bài Viết (TPVT) - van-phong-thanh-uy - UBND TP Vị Thanh

 

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy

Ngày 10-03-2021

Chức năng và nhiệm vụ:

1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực Thành uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

1.2- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thành uỷ, ban thường vụ, thường trực Thành uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ.

2- Nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất;  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; Thẩm định, thẩm tra;  Phối hợp ; Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Thành uỷ giao

Lãnh đạo Văn Phòng Thành ủy:

Họ tên: Thái Thùy Dung

Chức vụ: Thành uỷ viên - Chánh Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0918.694.909

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: dungtt.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Lê Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0979.060.699

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: linhltm.tuvt@haugiang.gov.vn

 

Họ tên: Trương Hữu Tấn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0986.666.707

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: tanth.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 1451
Đã truy cập: 1126053
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.