van-phong-thanh-uy - UBND TP Vị Thanh

 

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Thái Thùy Dung

Chức vụ: Thành uỷ viên - Chánh Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0918.694.909

Địa chỉ: Quốc lộ 61, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mail: dungtt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Lê Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0979.060.699

Địa chỉ: Quốc lộ 61, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mail: linhltm.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Hoàng Khanh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0917.426.565

Địa chỉ: Quốc lộ 61, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mail: khanhnh.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 46946
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.