van ban phap quy - UBND TP Vị Thanh

 

Văn bản pháp quy

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 84 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3899/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Vị Tân (Lâm Ngọc Hùng)
3898/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc xếp lương đối với cán bộ phường VII (Nguyễn Văn Sách)
3897/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc điều động công chức xã Tân Tiến (Nguyễn Thị Vui)
3888/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc hưởng 05% phụ cấp thâm niên vượt khung đối với
viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

3869/QĐ-UBND 27/09/2021 Về việc phân công công việc của Thành viên
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3861/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Kiều Nương)
3860/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Ung Ngọc Trinh)
3859/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Đoàn Thị Vinh)
3858/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Võ Thị Cẩm Tú)
3857/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Phạm Ngọc Chúc)
3856/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Thúy Việt)
3855/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lê Hoàng Lĩnh)
3838/QĐ-UBND 23/09/2021 Về việc nâng phụ cấp lương đối với viên chức (Tô Hoàng Quân)
3837/QĐ-UBND 23/09/2021 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (Dương Thu Cúc)
3810/QĐ-UBND 21/09/2021 Về việc giải quyết thôi việc đối với viên chức (Trần Thanh Thiện)
3809/QĐ-UBND 21/09/2021 Về việc bổ nhiệm phụ trách Kế toán phường III (Võ Thị Diễm)
3808/QĐ-UBND 21/09/2021 Về việc nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (Nguyễn Thị Kim Nhuyễn)
3401/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ (Nguyễn Thiện Thạch)
3400/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng phụ cấp lương đối với công chức (Lê Văn Đồ)
3399/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đồng Quang Dần)
3398/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc điều động công chức xã Hỏa Lựu (Lê Chí Công)
3396/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ phường IV (Phan Trường Giang)
3393/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ phường III (Huỳnh Văn An)
3392/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức phường V (Nguyễn Thị Cẩm Ly)
3391/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với viên chức quản lý,
viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố
3390/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với
viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
3351/QĐ-UBND 09/09/2021 Về việc phân công công chức kiêm nhiệm phụ trách Kế toán
Phòng Tư pháp thành phố
(Trần Thị Thu Nhành)
1363/UBND 16/08/2021 V/v đăng ký thi đua thiết lập “Vùng xanh” phòng,
chống dịch Covid-19
155/KH-UBND 16/08/2021 Phát động phong trào thi đua “Thiết lập và Bảo vệ vùng xanh - Thắng nhanh Covid-19 phục hồi phát triển kinh tế”
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
2630/QĐ-UBND 12/08/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Dương Bửu Lộc)
Đang online: 2
Hôm nay: 857
Đã truy cập: 163550
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.