uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-thanh-pho - UBND TP Vị Thanh

 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố

Ngày 11-03-2021

Họ tên: Trần Quang Minh

Chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0913.817.783

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: minhtq.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Phan Hoàng Liệt

Chức vụ: Thành uỷ viên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0945.845.369

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: lietph.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Danh Thừa

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0984.930148

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: thuad.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 1303
Đã truy cập: 1104639
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.