uy-ban-kiem-tra - UBND TP Vị Thanh

 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Ngày 10-03-2021

 

Chức năng

-  Là cơ quan tham mưu giúp Thành uỷ, uỷ ban kiểm tra Thành uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ Thành theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Thành uỷ, ban thường vụ Thành uỷ giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thành uỷ.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy:

Họ tên: Huỳnh Văn Thống

Chức vụ: Uỷ viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0917.134.879

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: thonghv.tuvt@haugiang.gov.vn

 

Họ tên: Lê Hoàng Khiêm

Chức vụ: Thành uỷ viên – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0917.866.441

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: khiemlh.tuvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 4
Hôm nay: 11988
Đã truy cập: 1102436
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.