tuyen tham quan - UBND TP Vị Thanh

 

Tuyến tham quan

Ngày 26-02-2021

1. Tuyến tham quan nội ô thành phố

Khu di tích lịch sử đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện – Khu văn hóa Hồ Sen – Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu.

Hình ảnh Chiến thắng Chương Thiện

Khu văn hóa Hồ Sen