quy-hoach-dat - UBND TP Vị Thanh

 

Quy họach sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Vị Thanh

Ngày 18-03-2021

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

1. Tờ Trình số 236 của Phòng Tài nguyên và Môi trường (Xem chi tiết tại đây)

2. Báo cáo tóm tắt: Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Xem chi tiết tại đây)

3. Bảng đồ quy hoạch (Xem chi tiết tại đây)

 

Đang online: 4
Hôm nay: 2921
Đã truy cập: 1665925
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.