van-ban - UBND TP Vị Thanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 88 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
4974/QĐ-UBND 27/10/2021 Về việc công nhận hoàn thành Chương trình tập huấn công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ; Dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và nâng cao chất lượng các chỉ số
trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2021
4943/QĐ-UBND 26/10/2021 Về việc chỉ định thầu đơn vị mua máy Scan
4942/QĐ-UBND 26/10/2021 Về việc thành lập Tổ “Hỗ trợ tạo tài khoản nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn thành phố Vị Thanh”
4941/QĐ-UBND 26/10/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức xã Tân Tiến (Lê Trường Giang)
3899/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Vị Tân (Lâm Ngọc Hùng)
3898/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc xếp lương đối với cán bộ phường VII (Nguyễn Văn Sách)
3897/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc điều động công chức xã Tân Tiến (Nguyễn Thị Vui)
3888/QĐ-UBND 29/09/2021 Về việc hưởng 05% phụ cấp thâm niên vượt khung đối với
viên chức quản lý, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

3869/QĐ-UBND 27/09/2021 Về việc phân công công việc của Thành viên
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3861/QĐ-UBND 24/09/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Kiều Nương)
Đang online: 1
Hôm nay: 250
Đã truy cập: 174778
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.